Menu

Înscriere


Înscrierea la grădiniță are loc, conform Calendarului Ministerului Educației. Aceasta se realizează pe o platformă electronică unde se introduc datele personale ale copilului dumneavoastră. Parintele/reprezentatul legal are posibilitatea inregistrării a trei opțiuni în cererea tip de inscriere. Dacă numărul de cereri depășește numărul de locuri, se aplică succesiv criteriile generale de departajare și criteriile specifice.
Toate acestea sunt afișate la sediul grădiniței, în perioada înscrierilor.

ACTE NECESARE:
 • Copie de pe certificatul de naștere al copilului
 • Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal
 • Adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal
 • Alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale
 • Avizul epidemiologic - dovada de vaccinare, intocmit conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătații.
 • Adeverință de la medicul de familie în care se menționează sănătos clinic (Adeverenița este necesară in prima zi de prezentare a copiluliui in unitatea de învățamânt)
 • Cerere tip care se completează și se validează la sediul unității
 • Declarație acord de înscriere semnată de părinte - Descarcă

Pentru o percepție cât mai exactă și o alegere conștientă vă rugăm să ne vizitați, să ne cunoașteți înainte de a decide pentru copilul dumneavoastră.

Pentru o adaptare ușoară și rapidă vă recomandăm ,de asemenea,contacte repetate ale copilului cu mediul grădiniței noastre înainte de a incepe anul școlar și în funcție nevoile individuale, programul scurt in primele săptămâni.

Suntem conștienți că fiecare copil este unic iar in opinia noastră, adaptarea optimă are la bază colaborarea familie/grădiniță.

Pentru anul scolar 2023-2024 înscrierile incep in data de 15 iunie 2023.
Lista cu copiii înscriși va fi publicată la sediul grădiniței.

Capacitate instituție:103 locuri
Plan de școlarizare 2023-2024:
GRUPA NUMAR GRUPE COPII
mică 1 20
mijlocie 2 40
mare 2 43


  Locuri libere in urma etapei de reinscriere

 • Grupa mare: 4 locuri
 • Grupa mijlocie: 4
 • Grupa mica: 12

Etapa I de înscriere:

 • 15.06.2023 - 20.06.2023 - Inregistrarea cererilor intre orele 9-14
 • 20.06.2023 - 30.06.2023 - Procesarea cererilor si afișarea listelor cu copiii

Locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri::

 • Grupa mare: 0 locuri
 • Grupa mijlocie: 0 locuri
 • Grupa mica: 6 locuri

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri:

  În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.
  Perioada: 3-18 iulie 2023
 • Faza 1: 3-6 iulie 2023
 • Faza a II-a: 7-2 iulie 2023
 • Faza a III-a: 13-18 iulie 2023
 • Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere ramase după a doua etapa de înscrieri 18 iulie 2023 ora 14:00

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
 • Vârsta de 3/4/5 ani până la 31.08.2023,pentru grupa mică/mijlocie/mare.
 • Domiciliul copilului/reședința/locul de muncă (al/a) unuia dintre părinți/ al/a reprezentatului legal este situat/situată in apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezetantul legal depune cererea tip de înscriere
 • Cel puțin unul dintre părinți/reprezentatul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi
 • Existenta unui document care dovedește că beneficiază de tutela sau de o măsură de protecție specială stabilită in condițiile Legii nr. 272/2004 republicată cu modificările și completările ulterioare
 • Existenta unui document care dovedește că este in grija unui singur părinte
 • Ambii părinți/părintele unic lucrează sau cel puțin unul dintre ei se incadrează in una din situatiile: pensionat în conformitate cu prevederile legale, cu certificat de handicap
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea

Top