Menu

Curriculum naţional


În Grădiniţa de Artă, educaţia se structurează pe curriculum naţional, având la bază ideea că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare, iar evoluţia individuală este monitorizată îndeaproape în vederea pregătirii pentru următorul pas – accesul la şcoală.

Copiii învaţă şi se dezvoltă într-un mediu ce corespunde nevoilor lor individuale, existănd o colaborare autentică între educatoare, părinţi, îngrijitoare.

Învăţarea, pe baza curriculumului naţional, la nivel preşcolar, se structurează pe 5 mari domenii:

  • Limbă şi comunicare

  • Ştiinţă

  • Om şi societate

  • Estetic- creativ

  • Psiho- motric

Curriculumul naţional, stă la baza întregii activităţi didactice atât în grădiniţele de stat, cât şi particulare din întreaga ţară.

Top